Emlak Beyanı nedir?

Emlak Beyanı nedir?
02:20 29/11/2019
618 Genel
A- A+

Şahıs, kurum ve kuruşlarca sahibi oldukları gayrimenkulleri ispatlayarak (tapu örneği) bulundukları bölgedeki bağlı oldukları belediyelere tapu örneği ve kimlik fotokopisi ile verilen ve karşılığında alınan belgeye denir.

Emsal ve kaks nedir

Kaks (katlar alanı kat sayısı)

Taks (taban alanı kat sayısı)

Emsal (aynı adada ki imar uygulamsı kaks anlamındadır)

İnşaat Ruhsatı Nasıl Alınır? Yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye sadece tapu (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge), mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa, ebatlı kroki eklenmesi gereklidir. Belediyeler veya valiliklerce ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir. Eksik veya yanlış olduğu takdirde; müracaat tarihinden itibaren onbeş gün içinde müracaatçıya ilgili bütün eksik ve yanlışları yazı ile bildirilir. Eksik ve yanlışlar giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç onbeş gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir.

Şahıs, kurum ve kuruşlarca sahibi oldukları gayrimenkulleri ispatlayarak (tapu örneği) bulundukları bölgedeki bağlı oldukları belediyelere tapu örneği ve kimlik fotokopisi ile verilen ve karşılığında alınan belgeye denir. Emsal ve kaks nedir Kaks (katlar alanı kat sayısı) Taks (taban alanı kat sayısı) Emsal (aynı adada ki imar uygulamsı kaks anlamındadır) İnşaat Ruhsatı Nasıl Alınır? Yapı ruhsatiyesi …

  • /10 618

YORUMLAR